KH Miljø ApS

Mammutsugning / Tørstofsugning

yderligere information

En mammutsuger/tørstofsuger er den optimale løsning når skal fjernes våde eller tørre materialer fra vanskeligt tilgængelige steder og i forbindelse med rengøring af tekniske anlæg.

Vi tilbyder tørstofsugning med mammutsugere monteret på 3 tons trailer. Vores nye vakuumsuger har næsten samme sugestyrke og kapacitet som lastbilsmonteret mammutsuger.

Eksempler på fordele med 3-tons trailer monteret med mammutsuger/tørstofsuger frem for lastbil monteret med mammutsuger og tank: 

  • Vi kan komme ind på steder, hvor der ikke er plads til en stor lastbil. Samtidig er vi væsentlig billigere ved små opgaver, da affaldet flyttes i Big Bags. Ved større opgaver har vi også konkurrencedygtige priser.
  • Skal ikke som lastbilen tømme tanken mellem hver opgave.
  • Fleksibel og kan skifte mellem de enkelte opgaver, uden at blande affaldet fra forskellige typer affaldskategorier.
  • Du har helt styr på dit affald selv ved små mængder, da du selv har mulighed for at stå for bortskaffelse. Hermed kan du vælge, den for dig billigste/mest optimale bortskaffelsesmetode. Du har måske selv nogle rabataftaler, som du med fordel kan anvende. Alternativt kan vi også give pris på bortskaffelse.
  • Meget små opgaver, som du ikke før har ment kunne klares med mammutsuger/tørstofsuger, vil nu være mulige at få løst med denne Vi skal normalt kun bruge få minutter til opstilling af anlægget, som i de fleste tilfælde kan komme meget tæt på de enkelte arbejdssteder. Det betyder bl.a. at der for det meste er behov for færre meter slange. Derfor er det ikke noget problem, at flytte anlægget rundt på arbejdspladsen. Og selvom også lange slanger har en høj sugeevne, så falder den trods alt lidt pr. meter ekstra meter slange, man har udlagt.
  • Da vakuumsugeren er monteret med HEPA 13 filter, og hvis opgaven kræver det, også et aktivt kulfilter, kan den anvendes til miljøsaneringsopgaver såsom PCB, asbest, tungmetaller, PAH m.m. uden yderligere foranstaltninger.
 

Lidt om anlægget

Anlægget er opbygget på en almindelig trailer, som vi vil kunne komme ind med de fleste steder. Den har monteret egen dieselmotor. Dermed er anlægget selvforsynende med energi, hvilket gør, at vi ikke har brug for ekstern elforsyning eller generator. På grund af anlæggets komprimerede opbygning, er vores pladsbehov reduceret til ca. 3 X 6 meter, hvor sugeren monteres. Dog skal der være kørefast underlag frem til området.

I anlægget kan der være ca. 1m3 affald i cyklonen/tanken. Herudover er der mulighed for – under arbejde – løbende at tømme det opsugede ned i Big Bags, hvilket muliggør sortering af forskellige affaldsfraktioner, hvis man skifter rum eller område, hvor affaldet hører til en anden kategori. Det kan f.eks. være isolering i hulrum, hvor man så efterfølgende skifter til at støvsuge gulvet i bygningen. Fordelen her er, at det straks kan fyldes i hver sin Big Bag.

Suge kapacitet 8.000m³/h med ca. 900 millibar i op til 110 til 150 meter Suge slanger 5” (100mm) eller 2 sugeslanger 2 3/4” (70mm)

Vakuumsuger er som standard monteret med HEPA 13 Filter, og kan derfor anvendes ved alle typer arbejde og dermed også miljøsaneringer for asbest og tungmetaller, uden yderligere installationer.

Hvis opgaven kræver det, som f.eks. ved PCB sanering, tilkobles aktivt kulfilter på anlægget.

 
Hos KH Miljø kan vi hjælpe – ring på telefon 4080 4087 eller send en mail til kontakt@khmiljoe.dk. 
 

Miljøanlæg Lundby

På Miljøstyrelsens hjemside kan men under affalds registret se hvad vi må modtage i Lundby
Modtagelse af byggeaffafald til rensning oparbejdning eller sortering.

Close Menu