KH Miljø ApS

Om KH Miljø ApS

Vi blev oprettet i 2016

Med den vision at blive et af landes førende virksomhed indenfor overflade afrensning af miljøskadelige stoffer i byggeriet og afrensning af tank og stålkonstruktioner inden ny overfladebehandling, herudover som side aktivitet at udfører drypning af eller nedrivning af bygninger.

Derfor var det naturligt for os da mulighed var der for at overtage aktiverne i sydsjællandske sandblæsning da det kort forinden var gået konkurs, herved fik vi adgang til deres tidligere kundegrundlag samt, maskiner og udstyr som i mange tilfælde er specielt opbygget til de type opgaver som vi udfører, f.eks. stor lastbiler som er opbygget med mobil sandblæsning anlæg, eller store miljøfilter på trailer, udstyr som i nogle tilfælde tage længer tid at få fremstillet da det ikke er lager vare.
Henover sommeren har vi så fået etableret et stationære Miljø anlæg i Lundby syd for Næstved, med en kapacitet på op til 5.000 tons
.
Her har vi tilladelse til at modtage affald fra bygge anlægges sektoren med indehold af farligt affald så som PCB, PAH, og tungmetaller, for at afrense dem for de miljøskadelige stoffer, i mange tilfælde vil det afrense emne efter endt behandling værre rent og kan anvendes uden begrænsninger
Firmaet ledergruppe består af foruden Direktør Maria Kruse,
Administrations- og produktionschef Torben Christiansen, som med over 30 år i bygge anlægsbranchen.
Entrepriseleder/byggeleder Per Petersen som ligeledes har 25-30 års erfaring indenfor sandblæsning, miljøsanering og nedrivning.

Herudover har vi 5 formænd hvor af de 3 er udenlandske, de har dog arbejdet i Danmark i en længer årrække.

Miljøanlæg Lundby

På Miljøstyrelsens hjemside kan men under affalds registret se hvad vi må modtage i Lundby
Modtagelse af byggeaffafald til rensning oparbejdning eller sortering.

Close Menu