KH Miljø ApS

Sandblæsning

yderligere information

Der findes forskillige metoder for afrensning af overflader.

Sandblæsning

Sandblæsning som kan udføres med mange type blæsemiddel, her er det mest alm.
Kvartssand det er et billigt materiale, med har ved miljøsanering haft den ulempe at det kun har kunne anvendes en gang, og her er det vær at bemærke at man genrer ca. 8 kilo affald pr. m² afrenses ved en normal overflade blæsninger, hvis man som i nogen tilfældeved PCB sanering skal afrense 1,5-2mm af overflade af skal man påregne ca. 12 til 15 kg.

Stålgrit

Stål grid er et betydeligt dyre produkt men det har den fordel at det kan genanvendes 200 til 300 gang.
Mellem vær gang stål griden anvendes skal i gemmen vort renseanlæg til fra sortering af stålgrit.
Renseanlæget er modsat anlægget til kvart sand udviklet til at frasorter stålgrit, og ikke affaldet.
Derfor er produkt der efterfølgende også helt rent og kan anvendes på lige fod med nyt stålgrit.
Stå griten har dog den ulempe at det ikke kan anvendes, hvor der er hvand eller høj fugtighed.
Ligeledes er det ikke det beset valg hvis på tegl og betonvægge i eksisterende bebyggelser da der kan side mikro stålpartikler i den afrense overflade som efterfølgende vil ruste og give misfarvninger på overfladen.
Til speciel opgaver vælger vi det blæsemiddel som vil værre den optimale løsning for opgave set i forhold til slut resutatet og økonmien, i samme arbejdet med den enklet kunde.
Beskrivelse af de forskellige typer blæsemiddel

  • Vi sandblæser også nye konstruktioner. Afrensning af jern- og stålkonstruktioner, så de efterfølgende kan overfladebehandles.
  • Vi udfører miljøvenlig sandblæsning af stålkonstruktioner i henhold til ISO 8501, 8502 og 8503 i godkendte lokaler og kan sandblæse stålkonstruktioner, lastvognschassiser, maskiner, tanke, siloer og meget mere.
  • Vi sandblæser med stålgrit, slagge eller andre kundevalgte blæsemidler.
  • Behandlingsgrader i henhold til ISO 8501-1
  • SA 1: Let sandblæsning gør, at overfladen visuelt skal være fri for synlig olie, fedt, glødeskal, rust, maling og urenheder.
  • SA 2: Grundig sandblæsning gør, at overfladen visuelt skal være fri for olie, fedt, snavs, glødeskal, rust, maling og urenheder. Den resterende forurening skal være fastsiddende.
  • SA 2½: Meget grundig sandblæsning gør, at overfladen skal være fri for olie, fedt, snavs, glødeskal, rust, maling og urenheder. Den resterende forurening viser sig som små områder i form af hvide striber og pletter.
  • SA 3: Sandblæsning til rent stål gør overfladen visuelt skal være fri for olie, fedt, snavs, glødeskal, rust, maling og urenheder. Den skal have en ensartet farve af metal.

Miljøanlæg Lundby

På Miljøstyrelsens hjemside kan men under affalds registret se hvad vi må modtage i Lundby
Modtagelse af byggeaffafald til rensning oparbejdning eller sortering.

Close Menu